Logo
Logo
  • MT
  • EN

Abbona biex tibqa’ infurmat dwar l-aħbarijiet riċenti dwar il-Politika Soċjali.

Q

Niċċelebraw 68 Sena ta’ Sigurtà Soċjali f’Malta

07/05/2024 | Aħbar Riċenti

Fis-7 ta’ Mejju, Malta tfakkar tragward sinifikanti: 68 sena ta’ sigurtà soċjali. Kien propju f’dan il-jum fl-1956 meta daħal fis-seħħ l-Att dwar is-Sigurta Nazzjonali li witta t-triq għas-sistema tal-Benefiċċji Kontributorji, inkluż il-pensjonijiet tal-irtirar, romol u eventwalment tal-invalidità fost oħrajn. Dan il-jum m’huwiex biss data fuq il-kalendarju; huwa ċelebrazzjoni tal-impenn bla waqfien ta’ pajji#na għall-protezzjoni soċjali u s-solidarjetà nazzjonali. Sa mill-bidu tagħha, is-sistema tas-sigurtà soċjali ta’ Malta kienet il-pedament mibni fuq l-ewwel inizjattivi ta’ protezzjoni soċjali li kienu twettqu fis-snin ta’ qabel , li tipprovdi appoġġ finanzjarju lil dawk fil-bżonn u tiżgura li ħadd ma jibqa’ lura.

Is-sistema tas-sigurtà soċjali f’Malta hija aktar minn sempliċi xibka ta’ benefiċċji; hija riflessjoni tal-valuri tal-pajjiż u xhieda tal-progress tiegħu. Dan jinkorpora l-ispirtu Malti ta’ “ħarsien soċjali” – terminu li jispikka mal-ħsieb li jissalvagwardja l-benesseri ta’ kull ċittadin. Matul is-snin, din is-sistema evolviet biex tindirizza l-ħtiġijiet li qed jinbidlu tas-soċjetà, billi toffri għajnuna lill-anzjani, lil dawk bla xogħol, familji bit-tfal, persuni b’diżabilità jew morda, u persuni vulnerabbli oħra.

Hekk kif qed niċċelebraw din l-okkażjoni storika, nagħrfu l-għadd ta’ persuni li kkontribwew għas-saħħa u r-reżiljenza ta’ din is-sistema. Minn dawk li jfasslu l-politika sal-ħaddiema, l-isforzi kollettivi tagħhom żguraw li s-sigurtà soċjali tibqa’ reattiva u robusta. Iċ-ċelebrazzjoni hija wkoll żmien biex nirriflettu fuq l-isfidi li ġejjin u l-ħtieġa li naddattaw għal dinja li dejjem qed tinbidel.

It-tema taċ-ċelebrazzjoni ta’ din is-sena, “Kolonna ta’ Protezzjoni Soċjali u Solidarjetà Nazzjonali”. tenfasizza r-rwol tas-sigurtà soċjali bħala dritt fundamentali tal-bniedem. Tenfasizza l-importanza tas-solidarjetà – li ningħaqdu flimkien biex nappoġġjaw lil dawk li jkunu għaddejjin minn tbatijiet u fejn is-sistema tas-sigurtà soċjali taġixxi bħala protettur ta’ dawk l-aktar vulnerabbli waqt li tkopri lil setturi diversi tas-socjetà.

Hekk kif Malta tħares lejn il-futur, l-impenn għas-sigurtà soċjali jibqa’ l-istess. Hija wegħda li nkomplu nibnu soċjetà fejn kulħadd ikollu l-opportunità li jgħix b’dinjità u sigurtà. It-68 anniversarju ta’ sigurtà soċjalihuwa mhux biss tifkira; huwa affermazzjoni mill-ġdid tad-dedikazzjoni ta’ Malta għal sistema ta’ sigurtà soċjali ġusta li ssostni l-valuri ta’ protezzjoni, appoġġ u solidarjetà nazzjonali.