Logo
Logo
 • MT
 • EN

Q

Abbona biex tibqa’ infurmat dwar l-aħbarijiet riċenti dwar il-Politika Soċjali.

Taqsima tar-Relazzjonijiet Internazzjonali

It-Taqsima tar-Relazzjonijiet Internazzjonali (IRU) ġiet stabbilita f’Novembru 2003.l-idea wara t-twaqqif tal-IRU dak iż-żmien kienet li jkun hemm unità speċjalizzata interna prinċipalment biex tittratta u tamministra l-obbligi fil-qasam tas-sigurtà soċjali li jirriżultaw mid-dħul ta’ Malta fl-UE.  Madankollu, il-parti tal-UE mhijiex l-unika responsabbiltà internazzjonali li daħal fih id-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali (DSS), u f’dan l-istadju huwa importanti li tiġi enfasizzata l-istorja wara r-relazzjonijiet internazzjonali tad-DSS.

Sa mit-twaqqif tagħha, l-IRU saret unità sħiħa li tittratta l-benefiċċji kollha taħt il-ftehimiet bilaterali kollha, il-ftehimiet internazzjonali u l-patti li daħal għalihom id-DSS, u r-Regolamenti tal-UE (KE) Nri 883/2004 u 987/2009 dwar il-koordinazzjoni tas-sistemi tas-sigurtà soċjali.

Bażikament l-IRU taġixxi bħala l-punt ta’ referenza għall-kwistjonijiet kollha relatati mal-UE u l-affarijiet internazzjonali.  l-istruttura organizzattiva tal-IRU tintwera grafikament mill-Ċart Organizzattiv.

Dikjarazzjoni ta’ Missjoni

“Biex inkunu ta’ servizz prezzjuż għall-klijenti tagħna billi nikkoordinaw ir-regolamenti u l-konvenzjonijiet internazzjonali tas-sigurtà soċjali b’mod effiċjenti u effettiv”

Aħna impenjati li niffaċilitaw il-koordinazzjoni ta’:

 1. Ir-Regolamenti dwar il-Kordinazzjoni ta’ sistemi ta’ Sigurtà Soċjali fl-Unjoni Ewropea u fiż-Żona Ekonomika Ewropea
 2. Konvenzjonijiet bilaterali Malta għandha ma’ stati kontraenti oħra, u konvenzjonijiet oħra li jista’ jkollha ma’ kwalunkwe stati kontraenti futuri oħra. 
 3. Ftehim dwar il-Ħruġ tar-Renju Unit mill-UE kif ukoll il-Ftehim dwar il-Kummerċ u l-Kooperazzjoni bejn l-UE u r-Renju Unit wara l-Brexit.

Storja tar-relazzjonijiet internazzjonali tad-DSS qabel l-adeżjoni mal-UE u wara

Qabel l-adeżjoni tagħha fl-UE fl-2004, Malta kienet diġà stabbiliet relazzjonijiet internazzjonali ma’ għadd ta’ pajjiżi u istituzzjonijiet internazzjonali (ISSA) u reġjonali (CoE). Sa mill-1956, Malta kienet iffirmat Ftehim Reċiproku mar-Renju Unit. Il-Ftehimiet Reċiproki huma trattati formali li jgħinu fil-koordinazzjoni tas-sistemi tas-sigurtà soċjali tal-pajjiżi kontraenti rispettivi u l-għanijiet huma:

 • Biex tgħin lin-nies jiċċaqalqu minn pajjiż għal ieħor
 • Li jinkisbu l-benefiċċji dovuti, kif ukoll f’xi każijiet
 • Biex tirregola l-ħlas tal-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali 

Imbagħad fl-1990, Malta ffirmat ftehim simili iżda limitat mal-Libja, segwit mill-Awstralja (1991), il-Kanada (1992), il-Pajjiżi l-Baxxi fl-2001, u New Zealand fl-2013.

Ir-rwoli u r-responsabbiltajiet tal-Unità tar-Relazzjonijiet Internazzjonali

Ir-responsabbiltajiet tal-membri tal-persunal imsemmija hawn fuq huma numerużi wisq biex jissemmew, u fil-qosor dawn jinkludu:

 • monitoraġġ u analiżi kostanti tar-Regolamenti tal-UE fil-qasam tas-sigurtà soċjali;
 • noti ta’ Struzzjoni ta’ Abbozz, Noti ta’ Tagħarif, Noti ta’ Parteċipazzjoni, eċċ. għad-delegati li jattendu laqgħat f’isem id-DSS;
 • iħejju u jattendu laqgħat kemm lokalment kif ukoll barra mill-pajjiż dwar is-sigurtà soċjali, bħall-Kummissjoni Amministrattiva dwar is-Sigurtà Soċjali għall-Ħaddiema Migranti, il-Grupp ta’ Ħidma Ad Hoc dwar l-iskambju tad-dejta elettronika, il-Grupp ta’ Ħidma dwar Kwistjonijiet Soċjali, il-MISSOC u konferenzi oħra;
 • is-segwitu u l-koordinazzjoni tal-pożizzjonijiet u t-teħid ta’ kampjuni; tweġibiet għar-rapporti ma’ partijiet interessati oħra;
 • it-tlestija ta’ fluss kostanti ta’ kwestjonarji li joriġinaw mill-istituzzjonijiet tal-UE, l-istituzzjonijiet tas-sigurtà soċjali fi Stati Membri oħra;
 • jieħdu ħsieb kwistjonijiet ta’ assigurazzjoni, bħal dawk li jikkonċernaw l-istazzjonar ta’ ħaddiema, baħħara, eċċ.
 • jaġixxi bħala għajnuna lid-Direttorat tal-Għajnuna Finanzjarja u Investigazzjonijiet meta jinvestiga każijiet transkonfinali ta’ allegazzjoni ta’ frodi u aġixxa bħala koordinatur bejn id-Direttorat u l-kontropartijiet tiegħu fi Stati Membri oħra;
 • tipprovdi kummenti u pożizzjonijiet dwar diversi Regolamenti, Komunikazzjonijiet, Direttivi, eċċ.;
 • it-tħejjija ta’ diversi memo dwar kwistjonijiet emerġenti tal-UE li jeħtieġ li jinġiebu għall-attenzjoni tal-Maniġment Superjuri tad-Dipartiment;
 • jaġixxi bħala l-punt ta’ kuntatt għall-kooperazzjoni internazzjonali fi kwistjonijiet ta’ sigurtà soċjali;
 • evalwazzjoni u formulazzjoni tal-politika fir-rigward ta’ kwistjonijiet ta’ sigurtà soċjali;
 • monitoraġġ u analiżi tal-iżviluppi fi kwistjonijiet tas-sigurtà soċjali internazzjonali
 • monitoraġġ kontinwu tal-każijiet quddiem il-QĠE u d-deċiżjonijiet tagħha
 • Europroofing’ tal-politiki tas-sigurtà soċjali – huma l-politiki tagħna f’konformità sħiħa mal-leġiżlazzjoni tal-UE?
 • ħidma operattiva, it-tħaddim u l-ħlas attwali tal-benefiċċji wara li jiġi implimentat il-mekkaniżmu xieraq ta’ koordinazzjoni;
 • jipprovdi appoġġ u pariri lid-DĠ, PS u Ministru dwar kwistjonijiet internazzjonali tas-sigurtà soċjali.

Dan ta’ hawn fuq jista’ jitqassar fid-deskrizzjoni ta’ hawn taħt: