Riferiment għall-Indirizz Residenzjali

05/09/2023 | Aħbar Riċenti

F’ċerti sitwazzjonijiet, individwi jistgħu jsibu ruħhom nieqsa minn post fiss ta’ residenza, li jista’ joħloq sfidi meta jippruvaw jaċċessaw servizzi jew benefiċċji essenzjali. Biex tindirizza din il-kwistjoni u kif ukoll  tipprovdi appoġġ, il-Fondazzjoni għas-Servizzi ta’ Ħarsien Soċjali (FSWS) introduċiet il-provvediment ta’ indirizzi residenzjali temporanji f’Malta jew Għawdex.

L-għan ewlieni tar-Riferiment għall-Indirizzi Residenzjali huwa li jipprovdi indirizz residenzjali temporanju. Dan l-indirizz isir element kruċjali għal individwi li qed ifittxu benefiċċji tas-sigurtà soċjali jew li japplikaw għall-assistenza soċjali. Dan jippermettilhom jaċċessaw diversi servizzi li ġeneralment jintalab li jeħtieġu post fiss ta’ residenza, u b’hekk jgħinhom  jerġgħu jiksbu l-istabbiltà f’ħajjithom.

Sabiex ikollhom aċċess għal dan is-servizz, l-applikanti jeħtieġu li jissodisfaw kriterji speċifiċi ta’ eliġibilità. Primarjament, iridu jippreżentaw dokument validu biex jipprova l-identità tagħhom. Ladarba individwu jissottometti l-applikazzjoni tiegħu, l-FSWS tagħmel valutazzjoni. Din l-evalwazzjoni tipikament tikkonkludi fi żmien ġimagħtejn (2), u wara Ħaddiem Soċjali mid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali jikkuntattja lill-applikant biex jgħin biex jimla l-applikazzjoni għall-Għajnuna Soċjali. Il-każ huwa suġġett għal reviżjoni mid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali wara perjodu ta’ tliet (3) xhur biex tiġi żgurata r-rilevanza kontinwa tal-indirizz residenzjali temporanju.

Din l-inizjattiva tinkorpora l-kompassjoni u l-appoġġ, li tgħin lill-membri vulnerabbli tas-soċjetà biex jerġgħu jsibu saqajhom u jaħdmu għal futur aħjar. Is-servizz mhux biss jindirizza l-bżonnijiet immedjati iżda wkoll iwitti t-triq għal soluzzjonijiet potenzjali fit-tul, billi jenfasizza l-valur tal-istabbiltà u s-sigurtà fil-ħajja ta’ kull persuna.

Biex is-servizz ikun aċċessibbli faċilment, l-applikanti jistgħu jagħżlu minn tliet (3) metodi biex japplikaw għas-servizz ta’ Riferiment ta’ Indirizz Residenzjali. L-ewwelnett, jistgħu jżuru wieħed miċ-ċentri ta’ Servizz.gov, fejn jirċievu assistenza fil-proċess tal-applikazzjoni minn aġent ta’ servizz.gov. L-applikanti jistgħu ukoll iżuru Fondazzjoni għal Servizzi ta’ Ħarsien Soċjali fejn isibu Ħaddiem Soċjali li jassistiehom. Inkella, l-applikanti jistgħu jagħżlu l-konvenjenza li jissottomettu l-applikazzjoni tagħhom online billi jikklikkja hawn.