Benefiċċju għall-Maternità

Ħarsa ġenerali

Il-Benefiċċju għall-Maternità jista’ jingħata lil kull mara tqila.

Għal informazzjoni dwar sitwazzjonijiet transkonfinali ikklikkja hawn.

X’se tingħata

Il-Benefiċċju għall-Maternità huwa ta’ 14-il ġimgħa. L-ewwel parti tal-benefiċċju jikkonsisti fi ħlas ta’ 8 ġimgħat li jsir għal perjodu ta‘ qabel it-twelid it-tarbija. It-tieni parti tal-benefiċċju jikkonsisti fi ħlas ta’ ta‘ 6 ġimgħat li jsir għal perjodu ta’ wara it-twelid tat-tarbija. Fil-każijiet fejn l-applikazzjoni tiġi sottomessa wara t-twelid tat-tarbija, isir ħlas wieħed biss.

Agħfas hawn għal Skeda tar-Rati tal-Benefiċċji.

Eliġibbiltà

Kriterji ta’ eliġibbiltà ġenerali:

  • L-applikanta trid tkun ta’ ċittadinanza Maltija jew miżżewġa/tikkoabita ma’ ċittadin Malti, tkun ċittadina ta’ Stat Membru tal-Unjoni Ewropea, ċittadina ta’ pajjiż membru taċ-Ċarter Soċjali Ewropew, jew għandha status ta’ refuġjat u ordinarjament tirrisjedi f’Malta jew f’Għawdex
  • L-applikanta trid tkun fit-8 xahar tat-tqala tagħha jew welldet tarbija sa 6 xhur qabel id-data tal-applikazzjoni għall-benefiċċju
  • L-applikanta ma tridx tkun tħallset għall-leave tal-maternità
  • L-applikanta tkun taħdem għaliha nnifisha (self-occupied)

Dokumentazzjoni meħtieġa

Dokumentazzjoni ġenerali:

  • L-applikazzjoni tal-Benefiċċju tal-Maternità għandha tinkludi dikjarazzjoni ffirmata minn tabib li jikkonferma li l-applikanta daħlet fit-8 xhur ta’ tqala tagħha waqt li jindika wkoll id-data tal-istennija

Kif tapplika

L-applikazzjoni għandha tiġi sottomessa fi żmien 6 xhur mit-twelid tat-tarbija skont kif stipulat fl-Att dwar is-Sigurtà Soċjali (Kap. 318.). Il-benefiċċju jew parti minnu, jista’ jintilef jekk l-applikazzjoni tasal tard. 

Imla u ssottometti l-applikazzjoni online.