Logo
Logo
  • MT
  • EN

Abbona biex tibqa’ infurmat dwar l-aħbarijiet riċenti dwar il-Politika Soċjali.

Q

Xogħol, Inċentivi u Benefiċċji għal Diżimpjieg

​Assistenza għal Diżimpjieg – ara l-informazzjoni

​Assistenza Sussidjarja għal Diżimpjieg – ara l-informazzjoni

Benefiċċju għal Diżimpjieg – ara l-informazzjoni

Benefiċċju għal Diżimpjieg skont ir-Regoli tal-UE​ – ara l-informazzjoni

​​Benefiċċju Speċjali għal Diżimpjieg – ara l-informazzjoni

Benefiċċju ta’ Waqt l-Impjieg – ara l-informazzjoni

Tnaqqis Gradwali tal-Benefiċċji – Ġenitur Singlu – ara l-informazzjoni

Tnaqqis Gradwali tal-Benefiċċji – Miżżewweġ / Unjoni Ċivili / Koabitazzjoni – ara l-informazzjoni

Tnaqqis Gradwali tal-Benefiċċji – Persuna Impjegata – ara l-informazzjoni

Tnaqqis Gradwali tal-Benefiċċji – Persuna Responsabbli tal-Familja b’Konjuġi / Sieħeb/a li Beda/Bdiet J/Taħdem – ara l-informazzjoni

Tnaqqis Gradwali tal-Benefiċċji – Persuna Taħdem għaliha Nnifisha – ara l-informazzjoni

Trasferiment ta’ Benefiċċju tad-Diżimpjieg fl-UE (Cross-Border) ara l-informazzjoni

Let us assist you
Help us improve our information
Report an obstacle
Your Europe
L-aħħar Aġġornament: 14/02/2023